Aleksandra Żukowska

Oferta

Sporządzamy wyceny różnego typu nieruchomości, w tym:

 • nieruchomości mieszkalnych,
 • nieruchomości handlowych,
 • nieruchomości biurowych,
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości nietypowych,
 • gruntów inwestycyjnych.

Oferujemy wyceny nieruchomości dla celów:

 • kredytowych,
 • negocjacji cenowych (zakupu, sprzedaży),
 • określenia wysokości opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz z tytułu użytkowania wieczystego,
 • podatkowo-skarbowych,
 • sprawozdawczości finansowej,
 • spadkowych oraz podziału majątku,
 • rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomości,
 • ubezpieczeniowych,
 • odszkodowawczych (wywłaszczenie),
 • indywidualnego inwestora.

Koszt opracowania operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą i zależy od następujących czynników:

 • charakteru oraz wielkości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, a także rodzaju jej części składowych,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego przy wykonaniu czynności niezbędnych do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • rodzaju kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami (dojazd, analizy rynku nieruchomości, opłaty w urzędach, itp.),
 • celu wyceny,
 • terminu realizacji.