Aleksandra Żukowska

O Mnie

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5231 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych).

Znajduję się też na liście rzeczoznawców majątkowych wskazanych przez Związek Banków Polskich do wykonywania wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych. W tym zakresie zdałam egzamin z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej (Lista osób mających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, które zdały egzamin Związku Banków Polskich z zakresu: wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych).

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ

  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie

UPRAWNIENIA ZAWODOWE I CERTYFIKATY

  • Kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich,
  • Kurs specjalistyczny „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2017 r.
  • Wpis na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Elblągu